Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 14, xác định cao nguyên Mơ Nông thuộc vùng núi nào sau đây?

A.

Đông Bắc.

B.

Tây Bắc.

C.

Trường Sơn Bắc.        

D.

Trường Sơn Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 14, cao nguyên Mơ Nông thuộc vùng núi Trường Sơn Nam.

Vậy đáp án là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.