Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Lào?        

A.

Tây Trang, Lệ Thanh.

B.

Cha Lo, Lao Bảo.

C.

Nậm Cắn, Hoa Lư.

D.

Nậm Cắn, Lệ Thanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.