Căn cứ vào ít lát Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng lớn nhất?

A.

Lai Châu.

B.

Đắk Nông.

C.

Kon Tum.

D.

Quảng Bình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Căn cứ vào ít lát Địa lí Việt Nam trang 19, ta thấy tỉnh có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng lớn nhất là tỉnh Đắk Nông (trên 50%). Các tỉnh Lai Châu (dưới 10%), Kon Yum (30-50%) và Quảng Bình (20-30%). 

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.