Cần phân công ba bạn từ một tổ có img1 bạn để làm trực nhật. Hỏi có bao nhiêu cách phân công khác nhau?         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Số cách phân công là img1. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.