Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 0,25M vào 25 (ml) dung dịch hỗn hợp KOH 0,2M và NaOH 0,25M để thu được dung dịch có pH = 3,0?

A.

18,55 ml.

B.

26,6 ml.

C.

47,75 ml.

D.

45,65 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

26,6 ml.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.