Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết dừa được trồng nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A.

Đông Nam Bộ.

B.

Bắc Trung Bộ.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, dừa được trồng nhiều nhất ở vùng ĐBSCL (Atlat trang 19).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.