Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?

A.

Liền kề vùng Đông Nam Bộ.                

B.

Giáp miền Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia.

C.

Nằm sát vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.        

D.

Giáp với Biển Đông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.