Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía Nam là?         

A.

Đới rừng nhiệt đới ẩm gió mùa.        

B.

Đới rừng cận xích đạo gió mùa.

C.

Đới rừng nhiệt đới và cận xích đạo gió mùa.        

D.

Đới rừng xích đạo gió mùa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.