Cảnh quan tiêu biểu nước ta là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên đặc điểm trên là gì?

A.

Địa hình núi cao trên 2000m chiếm 1% diện tích lãnh thổ.

B.

Khí hậu phân hóa theo độ cao.

C.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc, sống nhiều nước, giàu phù sa. 

D.

Đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cảnh quan tiêu biểu nước ta là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên đặc điểm trên là do địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích, tính chất nhiệt đới được bảo toàn, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa chiếm ưu thế trên lãnh thổ nước ta, phù hợp với điều kiện sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa.

Vậy đáp án là D          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...