Cao su lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh. Giả sử S trong cao su lưu hóa tồn tại dưới dạng cầu nối đisunfua (-S-S-) bằng cách thay thế các nguyên tử H trong nhóm nguyên tử metylen trong mạch cao su. Số mắt xích trung bình của isopren có trong một cầu nối đisunfua là:

A.

42.

B.

24.

C.

46.

D.

48.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

46.

Gọi n là số mắt xich trung bình. Khi đó ta có:

     C5nH8n         +  S2         ⇒  C5nH8n-2S2

Do chứa 2% S nên 64/(68n+62)=0,02 ⇒ n=46.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.