Cặp chất có thể điều chế ra 2-metylpropan qua đúng 1 phản ứng hóa học là:                 

A.

Isobutilen và metylxiclopropan.

B.

Butilen và xiclobutan.

C.

Isobutilen và isopentan.        

D.

2-metylpropen và metylxiclobutan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH2=C(CH3)2 + H2 -> (CH3)3CH, (CH2)2CHCH3 + H2 -> (CH3)3CH.  

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.