Cặp tên hàng và tên cột giao nhau được gọi là gì?

A.

Địa chỉ ô

B.

Địa chỉ hàng

C.

Địa chỉ cột

D.

Tên cột và tên hàng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...