Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật img1img2img3 thuộc hai đáy của hình trụ, img4,img5. Tính thể tích khối trụ.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có + Bán kính đường tròn đáy là: img1. + Chiều cao khối trụ: img2img3img4. + Thể tích khối trụ: img5img6img7. img8 

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.