Cắt mặt cầu img1 bằng một mặt phẳng cách tâm một khoảng bằng img2 được thiết diện là một hình tròn có diện tích img3. Tính thể tích khối cầu img4.  

A.img1 img2.
B.img1 img2.
C.img1 img2.
D.img1img2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  Gọi img1 và img2 lần lượt là tâm và bán kính mặt cầu img3. Gọi img4 là mặt phẳng cách tâm một khoảng bằng img5. Ta có img6img7img8. img9cắt mặt cầu img10 theo được thiết diện là một hình tròn có bán kính img11. Theo giả thiết ta có img12img13. Ta có img14img15. Suy ra thể tích khối cầu img16 là img17 img18. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.