Cắt một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0 thành các đoạn lò xo có chiều dài l1, l2và có độ cứng tương ứng k1, k2. Độ cứng k1, k2 của hai lò xo được xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Gọi E là suất Iâng của lò xo. Khi cắt lò xo thành hai lò xo thì suất Iâng không thay đổi. Độ cứng của các lò xo được xác định: 

 k0l0 = k1l1 = k2l= ES  .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...