Cation img1có cấu hình electron lớp ngoài cùng là img2 .Nguyên tử R là                   

A.

A: K

B.

B: Ca

C.

C: Na

D.

D: Mg

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1 có cấu hình e lớp ngoài cùng là img2 => R có cấu hình e lớp ngoài là img3 Vậy cấu hình e hoàn chỉnh của R là : img4

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.