Cation M3+ có 10 electron. Cấu hình electron của nguyên tố M là :

A. 1s22s22p63s23p5.
B. 1s22s22p63s23p1.
C. 1s22s22p63s23p64s2.
D. 1s22s22p3.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.