Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5 (eV).

Cho biết h = 6,625.10-34 (Js); e.=1,6.10-19 (C).

Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng λ = 0,25 (μm) thì hiệu điện thế cần đặt vào giữa anốt và catốt để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là:

A.

- 1,47 (V).

B.

- 14,7 (V).

C.

- 0,147 (V).

D.

- 2,94 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- 1,47 (V).

Theo công thức Anhxtanh: = A + eUh Uh = ≈ - 1,47 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...