Câu danh ngôn "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống". Em hiểu câu ấy như thế nào?

A.

Người đời nay cần biết lịch sử.

B.

Cung cấp bài học lịch sử cho người đời sau.

C.

Biết lịch sử để nhớ.

D.

Hiểu biết về lịch sử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Cung cấp bài học lịch sử cho người đời sau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.