Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z=29) ở dạng cơ bản là :

A.

A: 1s22s22p63s23p64s13d10.

B.

B: 1s22s22p63s23p63d104s1.

C.

C: 1s22s22p63s23p63d94s2.

D.

D: 1s22s22p63s23p64s23d9

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...