Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s2. Nguyên tố X là:

A.

Ne (Z = 10).

B.

Na (Z = 11).

C.

Mg (Z =12).

D.

O (Z = 8).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...