Câu lệnh FOR....TO.... DO là câu lệnh gì?

A.

Lặp với số lần chưa biết trước

B.

Lặp với số lần biết trước

C.

Câu lệnh điều kiện

D.

Câu lệnh gán giá trị

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...