Câu nào dưới đây có dấu phẩy ngăn cách giữa bộ phận trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ ?

A.

Mấy năm nay, đoạn đường này thường có sự cố.

B.

Lúc thì tảng đá nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy, lúc thì ai đó đã tháo cả ống gắn các thanh ray.

C.

Học sinh cam kết không chơi trên tàu, không ném đá lên tàu và đường tàu.

D.

Vịnh lao ra như tên bắn, la lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...