Câu nào dưới đây không nói về hành vi không đúng đắn trong tình yêu ?

A.Yêu nhau mấy núi cũng trèo.
B.Yêu nhau vạn sự chẳng nề. Dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
C.Trêu hoa ghẹo nguyệt.
D.Sự đời nước mắt soi gương. Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Mục 1/SGK trang 79, GDCD 10.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.