Câu nào dưới đây viết sai chính tả ?

A.

Hắn nhai nhồm oàm và vênh vênh nhìn người ta.

B.

Con hổ cố gắng ngoạm miếng thịt dưới nước.

C.

Sóng vỗ oàm oạp vào mạng sườn đồi.

D.

Nó nhai ngồm ngoàm rồi trợn mắt nuốt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.