Câu nói “không thành công cũng thành nhân” trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái của tổ chức cách mạng nào?         

A.

Việt Nam Quốc dân đảng.

B.

Tân Việt Cách mạng đảng.  

C.

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

D.

Tâm tâm xã.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.