Câu thơ sau đây sử dụng kiểu so sánh nào?

Anh đi bộ đội sao trên mũ

Mãi mãi là sao sáng dẫn đường

Em sẽ là hoa trên đỉnh núi

Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm!

                                                                    [Núi đôi – Vũ Cao]

A.

So sánh các đối tượng cùng loại

B.

So sánh khác loại

C.

So sanh cái cụ thể với cái trừu tượng

D.

So sánh ngang bằng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

So sánh khác loại

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.