Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là:           

A.

0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1.

B.

0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1.  

C.

0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1.

D.

0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tần số Aa =img1 .

Tần số AA = 0.2 + (0,6 – 0,15) : 2 = 0.425 .

Tần số aa = 0.2 + (0,6 – 0,15) : 2 = 0.425.

Vậy đáp án đúng là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...