Câu tục ngữ “Một cây làm chẳng lên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, sử dụng vào hoàn cảnh nào dưới đây là hợp nhất?

A.

Học sinh thể hiện tình cảm bạn bè trong lớp

B.

Chòm xóm giúp đỡ nhau khi khó khăn

C.

Giúp đỡ người hành khất

D.

Vừa qua Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển nước ta, mọi người cần chung tay đấu tranh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 vi phạm chủ quyền biển đảo nước ta là hành động không thể chấp nhận được. Đây là một vấn đề lớn mang tính chủ quyền lãnh thổ quốc gia nên mọi người, mọi tầng lớp, mọi dân tộc của nước Việt Nam phải đồng lòng cùng đoàn kết để đấu tranh. Do vậy đáp án D là hợp lý và đúng nhất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.