Câu văn dưới đây viết sai chính tả. Em hãy chọn cách sửa đúng.
Mấy bạn vẽ mặt tươi vui đang trò chuyện.

A.

Mấy bạn vẻ mặt tươi vui đang trò chuyện.

B.

Mấy bạn ve mặt tươi vui đang trò chuyện.

C.

Mấy bạn vẹ mặt tươi vui đang trò chuyện.

D.

Mấy bạn vè mặt tươi vui đang trò chuyện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.