Câu Vũ trụ nội mạc phi phận sự cho thấy Nguyễn Công Trứ là con người như thế nào?

A.

Có trách nhiệm cao với cuộc đời

B.

Có tài ăng xuất chúng, hơn người

C.

Có niềm tin sắt đá vào bản thân

D.

Có lòng yêu nước tha thiết

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...