Cây có mạch và động vật lên cạn xuất hiện ở kỉ nào?

A.

Ki Pecmi

B.

Kỉ Cambri

C.

Ki Silua

D.

Kỉ Ocđovic

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cây có mạch và động vật lên cạn xuất hiện ở kỉ Silua.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.