Cây công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trong các cây công nghiệp ngắn ngày của vùng Đông Nam Bộ là?

A.

Thuốc lá và lạc.

B.

Mía và đậu tương.

C.

Cao su và hồ tiêu.

D.

Cao su và điều.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cây công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trong các cây công nghiệp ngắn ngày của vùng Đông Nam Bộ là mía và đậu tương.

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.