Cây công nghiệp thường được trồng thành vùng  chuyên canh vì: 

A.

Cây công nghiệp đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao, cần nhiều lao động để chăm sóc 

B.

Mỗi loại cây chỉ phù hợp với một loại đất và khí hậu riêng 

C.

Đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy, cung cấp đầy đủ sản phẩm cho xuất khẩu 

D.

Dễ dàng thực hiện cơ giới hóa

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy, cung cấp đầy đủ sản phẩm cho xuất khẩu 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.