Cây rau má có thể sinh sản, sinh dưỡng bằng:

A.

Rễ

B.

Thân

C.

D.

Củ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Cây rau má có thể sinh sản, sinh dưỡng bằng thân vì hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.