Cha hơn con 32 tuổi. Biết 4 năm nữa tổng số tuổi của hai cha con là 64 tuổi. Tính tuổi của con hiện nay.

A.

12 tuổi

B.

11 tuổi

C.

10 tuổi

D.

13 tuổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tổng số tuổi của hai cha con hiện nay là: 64 – 4 – 4 = 56 (tuổi) Tuổi của con hiện nay là: (56 – 32) : 2 = 12 (tuổi) Đáp số: 12 tuổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...