Chăn nuôi bò được phát triển và tập trung nhiều nhất là ở vùng:

A.

Duyên hải miền Trung và Tây Bắc.

B.

Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

C.

Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.