Chất  có tên là gì ?

A.

1,1-đimetyletanol.       

B.

1,1-đimetyletan-1-ol.

C.

isobutan-2-ol.

D.

2-metylpropan-2-ol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2-metylpropan-2-ol.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...