Chất lượng cuộc sống ở nước ta đang được nâng cao, biểu hiện nào sau đây sai :

A.

Tỉ lệ người lớn biết chữ nâng lên

B.

Cơ cấu sử dụng lao động thay đổi theo hướng tích cực

C.

Thu nhập bình quân đầu người tăng

D.

Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội tốt hơn

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...