Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3:

A.

Metan.

B.

Etilen.

C.

Benzen.

D.

Propin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...