Chất ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là:          

A.

A. Natri axetat         

B.

B. Tripanmetin                

C.

C. Triolein

D.

D. Natri fomat

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 - Các chất béo được tạo thành từ các gốc axít béo no thường ở trạng thái rắn còn các chất béo được tạo thành từ các gốc axít béo không no thường ở trạng thái lỏng 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.