Chất phóng xạ có chu kì bán phân rã là 4,5 tỉ năm là:

A.

Cacbon 12.

B.

Cacbon 14.

C.

Urani 238.

D.

Urani 235.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Urani 238.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...