Chất phóng xạ do Becquerel khám phá đầu tiên là:

A.

Radium.

B.

Catinium.

C.

Uranium.

D.

Thorium.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Uranium.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...