Chất phóng xạ poloni img1phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của poloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất, sau khoảng thời gian t, tỏ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng poloni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là:

A.

95 ngày.

B.

 83 ngày.

C.

33 ngày.

D.

105 ngày.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Tỉ số giữa khối lượng chì và khối lượng Po còn lại trong mẫu img1ngày  

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.