Chất điểm dao động điều hòa với phương trình img1 Chiều dài quỹ đạo dao động của chất điểm là:        

A.

10(cm).

B.

40(cm).

C.

0,2 (m).

D.

20 (m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Chiều dài của quỹ đạo L = 2A = 0,2(m).       

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.