Châu Phi có bao nhiêu nước được Liên hợp quốc xác định là nghèo nhất thế giới?

A.

43 nước

B.

34 nước

C.

29 nước

D.

19 nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

29 nước

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...