Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?

A.

Tháng 2 - 1929.

B.

Tháng 3 - 1929.

C.

Cuối tháng 3 - 1929

D.

Đầu tháng 3 - 1929.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cuối tháng 3 - 1929

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...