Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập tại:          

A.

Quảng Châu (Trung Quốc).        

B.

Số nhà 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội).         

C.

Số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội).        

D.

Hương Cảng (Trung Quốc).  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.