Chị M bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 8 tháng tuổi. Chị M cần căn cứ vào quyền nào của công dân để bảo vệ mình?

A.

Quyền bình đẳng.

B.

Quyền dân chủ.

C.

Quyền tố cáo.

D.

Quyền khiếu nại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quyền khiếu nại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...