Chị M và chị T làm đơn nghỉ thêm một tháng sau thời gian hưởng chế độ thai sản và được giám đốc X chấp thuận. Vì thiếu người làm giám đốc X đã tiếp nhận nhân viên mới thay thế vị trí của hai chị. Khi đi làm trở lại, chị M bị giám đốc X điều chuyển sang công việc mới nặng nhọc hơn. Còn chị T vẫn giữ nguyên công việc cũ. Chị M phải sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

A.

Kháng nghị.        

B.

Khiếu nại.        

C.

Phản biện.

D.

Tố cáo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Chị M làm đơn khiếu nại, đề nghị giám đốc X, xem lại quyết định của mình.

 Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.